LOGO
TED KARABÜK KOLEJİ
Eğitim Politikamız
İlkeler - Program - Öğretim Uygulamaları

TED Karabük Koleji olarak biz, okulu şu şekilde tanımlıyoruz: Okul bizce; öğrencinin yetişkin olarak oynayacağı rolü kabullenmesinde, toplumun sosyal ve kültürel değerlerinin öğrenciye kazandırılmasında, toplumsallaşmada, geleneklerde, inançlarda, toplumda yaşamak için gereken yetenekleri geliştirmede ve öğrenciyi gerekli konumlara getirmede, onu çeşitli iş kollarında mesleğe yönlendirmede bir araçtır. Okulumuzun bir diğer görevi de öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılâplarını hayatına ilke edinmiş; Atatürk’ün yolundan giden yenilikçi, çağdaş, akılcı bireyler yetiştirerek toplumu “çağdaş uygarlık seviyesine” çıkarmaktır.

Kültürümüzde “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” şeklinde söylenen ve modern yönetimde “sinerji” adını alan bu yaklaşımı, betimlediğimiz amaçlara bizleri ulaştırmada temel ilkemiz olarak görmekteyiz. Bunun için de okulda yönetici, denetici, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer okul personeli kendi aralarında etkileşim içinde olarak birbirlerinin eksiklerini tamamlar ve hepsi, öğrencinin kendisi için oluşturulmuş hedeflere ulaşmasına yardımcı olur. Bu hedefler; TEOG ve LYS-YGS gibi sınavların yanı sıra öğrencide var olan potansiyeli geliştirerek onu en verimli olacağı alana yönlendirmektir, sosyal açıdan öğrencinin gelişmesini de sağlamaktır.

Bunun için okulumuz “yenilikçi” ve “çağdaş” eğitim anlayışını kendisine ilke edinmiştir. Her şeyden önce toplumda yaşanan değişikliklerin eğitimi etkilediğini biliyor ve eğitimin bu değişimlere öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak sosyal hayatta yaşanan değişikliklere ayak uydurmakta ve kendimizi sürekli olarak yenilemekteyiz.

Bizce okul sadece eğitim ve öğretim veren bir kurum değildir. Eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerin ümit, istek ve beklentilerine yanıt vermesi de okulun amaçları içerisinde düşünülmelidir. Bu anlamda kaliteli, geçerli ve güvenilir bir eğitim-öğretimin yanı sıra öğrencilerimize aynı derecede önem verdiğimiz öğrencinin kendini geliştirmesini sağlayacak sosyal etkinlikler de sunmaktayız.

Okulumuzda uygulanan bu eğitim politikası çerçevesinde izlediğimiz yöntemler şunlardır: TED Karabük Koleji,

  • İngilizce eğitimine öncelik vererek; öğrencinin bireysel, duygusal, sosyal ve entelektüel açıdan gelişimini sağlayacak, kendi tarihinin ve kültürünün farkında olan, anadilinin dışında en az iki yabancı dili bilen ve bu yabancı dillerde etkin iletişim kurabilen, yüksek motivasyonlu, kendine güvenen, dili akıcı ve doğru kullanabilen, çağın gereksinimleri doğrultusunda yenilikleri, güncel olayları yabancı dilde takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
  • Öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen sosyal etkinlikler, kültürel ve sportif faaliyetlerle eğitim-öğretimi en etkili bir şekilde sunar.
  • Tecrübeli ve genç öğretmen kadrosuyla deneyimi ve yeniliği birleştirir.
  • Okul, veli, öğrenci işbirliğinin yanı sıra mezun ilişkilerini de güçlendirerek tam bir aile olarak eğitim-öğretime devam eder.
  • 50 yıllık bilgi, deneyim, birikim ile Türkiye’nin geleceği için çalışıyoruz.

 
ATATÜRK KÖŞESİ    
AtaturkKosei   
   
LİNKLER    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
   
   
Tam Eğitim Bursu Başvurusu   Okulumuz   Dönem Sonu Dergisi
Öğretmen Başvurusu   Başarılarımız   Veli Bilgilendirme Kitapçığı
Karabük Milli Eğitim Müdürülüğü   Topluluklarımız   Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Kütüphanesi   1964'ten Bugüne Okulumuz   Okunası Kitaplar
Araç Takip Sistemi   Haftasonu Kurslarımız   Faydalı Web Siteleri
Tanıtım Filmleri   TED Okullarımız   Hizmet Standartlarımız
    K12 Bütünlüğü    
         
TED Karabük Koleji © 2014 | Gizlilik Politikası  
TED KARABÜK KOLEJİ
Necatibey Caddesi No: 21 Yenişehir 78200 KARABÜK • T: (+90 370) 415 50 00 • F: (+90 370) 415 50 03 • tedkarabuk@gmail.com
vitamin
UlusalAjans
okuldadiyabet
TemizOkul