5. Sınıf Öğrencilerimize Akran Zorbalığı Hakkında Bilgilendirme Sunumu Yapıldı

Ortaokul Öğrencilerimize, Okul Kuralları Bilgilendirme Sunumu Gerçekleştirdik
11 Eylül 2019
1. Sınıflarımız, Rehberlik Servisimiz ile Okula Uyum Etkinliği Gerçekleştirdi.
13 Eylül 2019
5. Sınıf öğrencilerimize, Rehber Öğretmenimiz Nihan Işıkgil tarafından akran zorbalığı bilgilendirme sunumu yapıldı.
Atatürk

Ansolon