PDR’den Bakış

TED Karabük Koleji Özel Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak amacımız; öğrencilerin, kendilerini tanımalarını ve kabul etmelerini sağlayarak sağlıklı kararlar alabilen, problem çözebilen, kendini açık ve net bir şekilde ifade edebilen, sorunlarını dile getirebilen, kendisinin ve başkasının haklarına saygı duyabilen, hoşgörülü ve çevresiyle uyum içinde olabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin bilişsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini izlemek , değerlendirmek ve desteklemek amacıyla hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimizde öğrencilerimizle birebir ilgilenilmektedir. Öğrencilerin yaşları, bireysel farklılıkları ve gereksinimleri dikkate alınarak akademik, sosyal ve davranışsal sorunlarla baş etme ve çözüm yolları bulma konusunda öğrencilerimiz yönlendirilmekte ve takibi yapılmaktadır.

PDR hizmetleri; gönüllülük, gizlilik, işbirliği, güven, bireyin değerliliği, süreklilik, bireyin özerkliği ilkelerine dayanmaktadır. PDR Çalışmaları 3 alanda yürütülmektedir.

1-Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurularak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

2- Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerin çalışma davranışlarını geliştirmek, anaokulundaki öğrencilerin ilkokula, ilkokuldaki öğrencilerin ortaokula; ortaokuldaki öğrencilerin de liseye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak.

3-Mesleki Rehberlik: Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda anaokulundan itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon