Fark Yaratan Programlar

TED Karabuk Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

Bunlar;

 • 7. sınıflarda "Sosyal Medya Seviye 1", 8. sınıflarda "Bilgi Teknolojileri Seviye 2", 9. sınıflarda "Bilgi Teknolojileri Seviye 3", 10 ve 11. sınıflarda "Uygulamalı Bilim Seviye 3" BTEC Uygulaması
 • 4, 6 ve 7. Sınıflarda Bilişim Garajı Uygulaması
 • 9, 10 ve 11. sınıflarda Bilim İnsanı Yetiştirme Programı
 • Cambridge Sınav Merkezi olan TED Karabük Kolejinde uluslararası İngilizce dil yeterlik sınavları olan Young Learners, KET, PET ve FCE uygulamaları.
 • “Ağırlıklı Yabancı Dil Programı” kapsamında İlkokul 3-4.sınıflarda “İki Dilli” eğitim.
 • Ortaokula hazırlık amacıyla 5. sınıflarda haftalık 20 saat İngilizce dersi.
 • 7. Sınıflarda EDMODO uygulaması.
 

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:
1GELECEĞİN SINIFI - EDMODO
Türk Eğitim Derneğinin yürüttüğü ve okulumuz TED Karabük Kolejinde çalışmalarının yapıldığı “Geleceğin Sınıfı Projesi” ile birlikte İngilizce dersleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler tabletler ve Edmodo (online öğrenme sınıfı) platformunu kullanarak İngilizce becerilerini üst seviyeye taşımayı hedeflemiştir. Bu proje ile birlikte öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde materyal ve bir öğrenim aracı olarak tabletleri kullanmış öte yandan eğitime teknolojik bir şekilde yaklaşarak, 3G ve Wifi internet bağlantıları aracılığı ve biz öğretmenler tarafından kazanımlar doğrultusunda ve sistem aracılığı ile öğrencilere sunulan sınırsız sayıda materyal, aktivite ve ders içeriklerine ulaşabilmektedir. Proje boyunca, öğrencilerimiz eğitimin Facebook ara yüzü sayılabilecek, projeyi yürüten öğretmenlerin öncesinde eğitimini aldığı, Edmodo ile tanışarak online sınıflarına kayıt olur. Bu online öğrenmenin gerçekleştiği ortamda öğrencilerimizden, öğretmenler tarafından verilen ödev, aktivite, küçük sınavlar ve kişiselleştirilmiş materyalleri İngilizce dersi ve kendi dil gelişimleri için kullanmaları beklenir. Geleceğin Sınıfı Projesiyle öğrencilerimiz tabletler ve online sistemleri aracılığıyla aşağıda belirtilen İngilizce dersi kaynaklarına ve ödevlerine ulaşabilir;  Paragraf ve makale yazımı  Gramer aktiviteleri  Eğitim videoları ve dinleme metinleri  Anketler  Sınıf içi tartışmaları ve grup aktiviteleri  Öğrencilerin ve öğretmenlerin ödev dönütleri Öğrencilerimizin daha önceki dijital becerileri ve dijital yerli olmalarının kazandırdığı artılar aynı zamanda öğretmenlerimizin projeye başlamadan önce aldıkları teknoloji ile öğretim eğitimleri bu projenin etkili bir biçimde gerçekleşmesi için oldukça yararlı olacaktır. Ayrıca, bu projeyi yürüten öğretmenlerin zaman içinde bir araya gelmesi ve sürekli paylaşımda bulunması projenin önemli kazanımlarından biridir.
2TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
3ACCESS
Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Büyükelçiliği’nin kendi olanaklarıyla yeterli İngilizce eğitimi alamayan öğrenciler için el ele vererek gerçekleştirdiği “Access Sosyal Sorumluluk Projesi, ülkemizdeki İngilizce dil eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış olan bir burs programıdır.

Access Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, devlet okullarında okuyan başarılı ancak maddi olanakları yetersiz 300 dokuzuncu sınıf öğrencisi, 10 TED okulunda 360 saat İngilizce dil eğitimi görecektir.

Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Elçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği işbirliğince gerçekleştirilen ve bu yıl yedincisi yürütülen “Access Sosyal Sorumluluk Projesi” okulumuzda 30 öğrenciye uygulanmaktadır. Bu okullardaki İngilizce öğretmenleri tarafından haftada 6 saatten toplam 360 saat verilen bir eğitimdir. Eğitim süresince öğrencilerin ulaşımı, kitap vb. tüm eğitim materyalleri de ücretsiz olacaktır.

4BİLİŞİM GARAJI
Bilişim Garajı, 4, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize programlama, animasyon kodlama, 3D tasarım, robot tasarım ve üretimi, cep telefonu uygulaması tasarlama gibi “üretici bilişim” becerileri kazandıran bir online eğitim platformudur. Çocuklarımız, Bilişim Garajı eğitimlerine bu sınıflardan birisinde yer alarak kaydolmuş olur. Kaydını yapan çocuğumuz, bilişim teknolojileri öğretmeni eşliğinde online derslerden sahip olduğu kendisine özel kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bilişim garajı’nın temel felsefesi "çocuklarımıza var olan bir teknolojiyi hızlı ve kolay bir şekilde kullandırmak değil, öğrendikleri teknolojinin alt yapısını, çalışma prensiplerini ve onu oluşturan bileşenleri de görmelerini ve öğrenmelerini sağlamaktır". Bilişim Garajında programlama eğitimi alan bir çocuğumuz, yazılımcı olmak istemese bile eğitimlerde göreceği örnekler ve kendi yapacağı etkinliklerle;

 • Problemlere bilimsel çözüm üretme bakış açısı,
 • Sistematik düşünme,
 • Olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini görebilme,
 • Bilgisayarda kendi ürünlerini geliştirmenin verdiği özgüven,
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme gibi günümüz sosyal ve iş hayatının çok önem verdiği bilgi ve becerileri kazanma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.
5BTEC
Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.
6BİYP
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.
7ECO - SCHOOLS
Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
 • Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

 • Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
 • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 • Okul öğrencilerce sahiplenilir,
8EĞLENCELİ BİLİM
1994′ten bu yana dünyanın değişik yerlerindeki çocuklar High Touch High Tech programlarıyla bilimin sıradışı dünyasını eğlenerek, deneyimleyerek yaşıyorlar. Her yıl 2 milyondan fazla çocuğun yaşadığı bu deneyim, Eğlenceli Bilim adıyla Türkiye’de.

Amaç; 4-12 yaş arası çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak.

9GOOGLE FOR EDUCATION REFERENCE SCHOOL
Google okulu olmak; tüm öğrenci, öğretmen yönetici ve velilere her zaman, her yerden çalışma özgürlüğü sağlayan bulut ortamına erişime sahip olmak anlamına gelir.

Google okullarında, sınıf içerisinde google teknolojisinin örnek uygulamaları kullanılarak, yenilikçi öğrenme ortamı sağlanır.

10YGA
2000 yılında Türkiye’de kurulan kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

YGA, Çift kanatlı olarak tanımladıkları, vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirir. İçinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı YGA’lılar; bu sorunların çözümüne yönelik dünya çapında inovasyonlar geliştirirler. Sadece inovasyonları ile değil, bunları hayata geçirirken yarattıkları birlikte başarma kültürü ile de rol model olurlar.

YGA’ya her yıl 200 üniversiteden 50.000’in üzerinde üniversite öğrencisi başvurur. 5 aşamalı mülakatla seçilen 50 kişi; YGA Liderlik Programında üst düzey yönetici, akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan, aralarında Prof. Aziz Sancar, Prof. Doğan Cüceloğlu, Ahmet Bozer, Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı gibi isimlerin yer aldığı YGA Hayal Ortaklarından 1.000 saatin üzerinde eğitim alırlar.

YGA Liderlik Programını üstün başarı ile tamamlayan YGA’lılar, Londra, New York, Boston ve Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen YGA Liderlik Kampı’na katılma hakkı kazanırlar. Harvard, MIT, Stanford, Duke ve UC Berkeley gibi seçkin üniversitelerle global stratejik işbirlikleri geliştirirler.

5.000 saatin üzerinde gönüllü çalışan YGA’lılar; görme engelliler, yetimler, yenilenebilir enerji konularında birlikte ürettikleri ve hayata geçirdikleri projelerle dünyada ilklere imza atarlar.

11AHŞAP TASARIM ATÖLYESİ
İnsanlığın işlemeyi öğrendiği ilk malzemelerden, hatta varlığı insanlığın varlığından çok daha eski olan ahşaptır. Birçok kültürde olduğu gibi “Ahşap”, bizim kültürümüzün geleneksel sanatları arasında en çok kullanılan malzemedir. Doğal malzeme olması nedeniyle ahşap, çocuklar için en heyecan verici materyallerden biridir. Ahşap doğallığı yanında içinde canlılık taşır.

Bir çocukta problem çözme ve matematik becerisi, örgü örmek, makas ya da bıçak kullanmak gibi ufak el becerileriyle gelişmektedir. El becerileri zamanla zekâya dönüşür.

Ahşap oyuncaklar çocukların zihinsel ve motor gelişimleri konusunda en etkin kullanılan oyuncaklar kategorisinde yer almaktadır. Aynı zamanda, özellikle çocukların sağlık ve güvenleri açısından tercih edilen oyuncak türleridir. Bu oyuncaklar sağlığa zararlı hiçbir kimyasal içermemekte ve tamamen elle yapılmaktadır. Küçük bir atölyede alın teriyle, sevgiyle ve emekle üretilen her ahşap oyuncak, birbirinin aynı gibi görünse bile diğerlerinden farklıdır. Bu nedenle, tahta oyuncakları özel yapan ve çocukların yaratıcılıkları ile el becerilerine katma değer katan olgu bu olmaktadır. Böylece, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş oyuncaklar, ürün ve birey arasında güçlü bağlar kurulmasını da sağlamaktadır.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon