Ölçme Değerlendirme Birimi


Amaç ve İlkeler


Kurumumuz bünyesinde bulunan ölçme ve değerlendirme biriminin temel amacı; eğitim programına paralel ve kurumun hedefleri doğrultusunda objektif ölçme araçları hazırlanmasına yardımcı olmak, öğrencilere uygulanan sınav sonuçlarını değerlendirmek ve bunları raporlaştırmak, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını ölçmek için zümre öğretmenlerimizin her düzeyde ve konuda oluşturduğu sorulara ve öğretmenlerimizin diğer ihtiyaçlarına rehberlik etmekteyiz. Bunu yaparken sınavların geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yürütmekte, madde analizleri ile soruları kontrol etmekteyiz. Bunun yanı sıra öğrencileri araştırmaya yönlendirecek, onların problem çözme, eleştirel düşünme, günlük hayatla ilişkilendirme gibi becerilerini geliştirecek sorular oluşturulmasına yardımcı olmaktayız.

“Eğitimde Tam Öğrenme” modeline göre eğitimimizi şekillendirmekte ve bütün öğrencilerin gereken zaman ve çalışma sonucunda hedeflere ulaşabileceğini ilke olarak benimsemekteyiz. Bu sebeple öğretim süreci boyunca öğrencilerimizin akademik başarıları takip etmekte, bunların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmakta ve ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerle raporlarımızı paylaşmaktayız. Dönem ve yıl boyunca öğrencilerimize verilen bilgilerin kalıcılığını görmeyi ve varsa unutulan bilgilerin tespit edilip giderilmesini amaçlayan "Hazır Bulunuşluk Sınavları" ve her ay düzenli olarak yapılan "İzleme ve Tarama Testleri" ve dönem içinde yapılan "Yazılı ve Sözlü Sınavlar" ölçme ve değerlendirme birimimize tabidir ve çalışmalarımız yoğunlukla bu sınavlarla yürütülmektedir. Birimimizin yaptığı tüm bu çalışmalarda; bireysel başarılar ve okul başarısı takip edilerek başarılarımızın hep daha ileriye ve daha iyiye doğru yükseltilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin hangi konuyu ne kadar öğrendiği tespit edilmekte ve ihtiyaca göre bireye, gruba veya tüm sınıfa uygulanacak etütler, tekrarlar, konu özetleri, çalışma kâğıtları ile eksikler giderilmektedir.

Okulumuz Ölçme-Değerlendirme Birimi tarafından öğrencilerin başarılarını objektif ve doğru biçimde ölçen, güvenirlik ve geçerlikleri hesaplanmış, kapsamı doğru belirlenmiş, hedef davranışa en uygun her soru düzeyinde kolay uygulanabilen soru bankası oluşturulmaktadır. Bu soru bankası sayesinde öğretmenlerimiz titizlikle oluşturulmuş çok sayıda soruya ulaşabilmekte, açık ve anlaşılır biçimde ifade edilen sorularla testlerini oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra testi oluşturacak maddeler, konuları, soru güçlüğü tahminleri, soru düzeyleri gibi özellikleri göz önünde tutularak testler son şeklini alır ve nitelikle sorularla öğrenci başarısı ölçülür ve test sorularında aksayan, öğrencinin yanlış anlamasına neden verebilecek sorular hemen tespit edilerek, arşivden çıkarılır.
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon