Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ

İnsanlar her gün farklı durumlarla karşılaşır, düşünür, fikir belirtir, karar alır ve harekete geçer. Bireyin hayatını nasıl yaşayacağı, seçimlerinde ve karar almada nasıl davranacağını belirlemesi ve aklına gelen soruların cevaplarını doğru verebilmesi için kendi değerlerini açıklığa kavuşturması gerekir. Değerlerini açıklığa kavuşturmuş kişilerin karar alma sürecinde daha hızlı oldukları ve kendileri için doğru kararları aldıkları görülmüştür. Bu nedenle öğrencilere kendi değerlerinin farkına varmaları için yardımda bulunulmalıdır. Kişisel değerlerin farkında olmak gençlerin kendilerine uygun olan mesleği seçmesinde de etkili olur.

Değerler nasıl kazanılır? İçinde yaşadığımız aile ve toplum kurallarından, model alınan kahramanlardan, arkadaşlardan, bireyin kendi deneyimlerinden veya eğitim kurumlarında verilen değerler eğitimi yoluyla kazanılırlar.

Değerler Eğitiminin Amaçları
 • Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak
 • Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak
 • Değerlerini hangi kaynaklardan edindiklerini fark etmelerine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek
 • Öğrencilerin kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamak
 • Okulda olumsuz tutum ve davranışların azalmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarına yardımcı olmak
 • Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarını sağlamak
 • Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak, sağlıklı yaşam için yararlı aktiviteler ve uğraşlar edinmelerini sağlamak
 • Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmak
 • Kişisel değerler ve meslek seçimi arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak
 • Kişisel değerleriyle örtüşen meslekleri tanımalarına yardımcı olmak
 • Kişisel değerleriyle örtüşen mesleği seçmelerinde etkili olmak
 • Öğrencilerin değerleri sorgulayarak içselleştirmelerini sağlamak (Sorgulanmadan kazanılan bazı değerler, öğrencilerin aile-arkadaş-öğretmen ilişkilerinde ve iç dünyalarında çatışmalar yaşamalarına neden olabilir.).
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon