Uygulamalar ve Projeler

1BİLİŞİM GARAJI
Bilişim Garajı, 4, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize programlama, animasyon kodlama, 3D tasarım, robot tasarım ve üretimi, cep telefonu uygulaması tasarlama gibi “üretici bilişim” becerileri kazandıran bir online eğitim platformudur. Çocuklarımız, Bilişim Garajı eğitimlerine bu sınıflardan birisinde yer alarak kaydolmuş olur. Kaydını yapan çocuğumuz, bilişim teknolojileri öğretmeni eşliğinde online derslerden sahip olduğu kendisine özel kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bilişim garajı’nın temel felsefesi "çocuklarımıza var olan bir teknolojiyi hızlı ve kolay bir şekilde kullandırmak değil, öğrendikleri teknolojinin alt yapısını, çalışma prensiplerini ve onu oluşturan bileşenleri de görmelerini ve öğrenmelerini sağlamaktır". Bilişim Garajında programlama eğitimi alan bir çocuğumuz, yazılımcı olmak istemese bile eğitimlerde göreceği örnekler ve kendi yapacağı etkinliklerle; Problemlere bilimsel çözüm üretme bakış açısı, Sistematik düşünme, Olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini görebilme, Bilgisayarda kendi ürünlerini geliştirmenin verdiği özgüven, Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme gibi günümüz sosyal ve iş hayatının çok önem verdiği bilgi ve becerileri kazanma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.
2EĞLENCELİ BİLİM
1994′ten bu yana dünyanın değişik yerlerindeki çocuklar High Touch High Tech programlarıyla bilimin sıradışı dünyasını eğlenerek, deneyimleyerek yaşıyorlar. Her yıl 2 milyondan fazla çocuğun yaşadığı bu deneyim, Eğlenceli Bilim adıyla Türkiye’de. Amaç; 4-12 yaş arası çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak.
3ECO - SCHOOLS
Eko-Okullar Programı okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Program öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıkları kazandırır. Bu programla öğrenciler; Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir. Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur. Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir. İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği geliştirir. Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir. Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir. Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir. Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır. Öğretmenlere düşen görevler; Aylık planlara uyarak, öğrencinin yapılacak olan etkinlik öncesi bilgilendirmesini yapmak, Etkinliklerde öğrencinin aktif çalışmasını sağlamak, planlarına önem vermek ve uygun çalışma alanları oluşturmak, Veliyi bilgilendirip katılımını sağlamak, Organize edilen gezilere katılmak ve gezi öncesi gerekli bilgilere sahip olup öğrenciyi bilgilendirmek.
4AHŞAP TASARIM ATÖLYESİ
İnsanlığın işlemeyi öğrendiği ilk malzemelerden, hatta varlığı insanlığın varlığından çok daha eski olan ahşaptır. Birçok kültürde olduğu gibi “Ahşap”, bizim kültürümüzün geleneksel sanatları arasında en çok kullanılan malzemedir. Doğal malzeme olması nedeniyle ahşap, çocuklar için en heyecan verici materyallerden biridir. Ahşap doğallığı yanında içinde canlılık taşır. Bir çocukta problem çözme ve matematik becerisi, örgü örmek, makas ya da bıçak kullanmak gibi ufak el becerileriyle gelişmektedir. El becerileri zamanla zekâya dönüşür. Ahşap oyuncaklar çocukların zihinsel ve motor gelişimleri konusunda en etkin kullanılan oyuncaklar kategorisinde yer almaktadır. Aynı zamanda, özellikle çocukların sağlık ve güvenleri açısından tercih edilen oyuncak türleridir. Bu oyuncaklar sağlığa zararlı hiçbir kimyasal içermemekte ve tamamen elle yapılmaktadır. Küçük bir atölyede alın teriyle, sevgiyle ve emekle üretilen her ahşap oyuncak, birbirinin aynı gibi görünse bile diğerlerinden farklıdır. Bu nedenle, tahta oyuncakları özel yapan ve çocukların yaratıcılıkları ile el becerilerine katma değer katan olgu bu olmaktadır. Böylece, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş oyuncaklar, ürün ve birey arasında güçlü bağlar kurulmasını da sağlamaktadır.
5YAVRU TEMA
6OKULLARDA ORMAN
Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Okullarda Orman Programı’nın ana teması, orman ve içersinde barındırdığı tüm yaşam alanı olmakla beraber, program aracılığıyla verilen çevre eğitiminin yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden ve çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve katılımcı bir insan modeli yetiştirmek gibi bir amacı daha vardır. Okullarda Orman Programı, dünya çapında okul çağındaki çocuklarda aktif, katılımcı ve bilimsel yollar izlenerek yapılan çevre eğitimiyle orman ve ormana ait değerlerin bilincinin oluşmasını amaçlar. Ormanın sadece ağaçlar topluluğu değil, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız varlığı barındıran ekolojik bir sistem olduğu, yaşamımızda son derece önemli bir yere sahip olduğu gerçeği çeşitli araçlarla kavratılmaya çalışılır ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ormanları öğrenmesi hedeflenir.
7EKO-OKULLAR
Eko-Okullar Programı okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Program öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıkları kazandırır. Bu programla öğrenciler; Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir. Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur. Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir. İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği geliştirir. Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir. Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir. Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir. Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır. Öğretmenlere düşen görevler; Aylık planlara uyarak, öğrencinin yapılacak olan etkinlik öncesi bilgilendirmesini yapmak, Etkinliklerde öğrencinin aktif çalışmasını sağlamak, planlarına önem vermek ve uygun çalışma alanları oluşturmak, Veliyi bilgilendirip katılımını sağlamak, Organize edilen gezilere katılmak ve gezi öncesi gerekli bilgilere sahip olup öğrenciyi bilgilendirmek.
8TED OKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI
TED OKULLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon