Değerler Eğitimi

Değer Nedir?

Değerler; bize özgü, neyin önemli olduğunu gösteren, genel etkileri olan, olayları ve davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin olarak nitelendirmemize yarayan kişisel inançlarımızdır. Nelerden uzak durmamız ve neler yapmamız gerektiğini gösteren, gideceğimiz yönü belirleyen pusulalarımızdır. Nasıl düşündüğümüzü gösteren, olaylara ve durumlara karşı takındığımız tavrı ve sergileyeceğimiz davranışları belirleyen, beynimizdeki en yüksek yargı organlarıdır.

Değerler, bireyin düşünce, tutum ve davranışlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkar. Bir toplumun yaşamında, her şey değerlere göre algılanır. Bireyler içinde yaşadıkları grup, toplum ve kültür değerlerini genellikle benimseyerek, bunları muhakeme etmede ve seçimlerinde birer ölçüt olarak kullanırlar. Böylece daha iyi, daha doğru, daha uygun, daha güzel, daha önemli ve daha adil gibi yargılara varma olanağı bulurlar.

Değerler nasıl kazanılır? İçinde yaşadığımız aile ve toplum kurallarından, model alınan kahramanlardan, arkadaşlardan, bireyin kendi deneyimlerinden veya eğitim kurumlarında verilen değerler eğitimi yoluyla kazanılırlar.

Değerler Eğitiminin Amaçları

 • Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak
 • Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek
 • Öğrencilerin kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamak
 • Okulda olumsuz tutum ve davranışların azalmasını sağlamak
 • Öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarına yardımcı olmak
 • Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarını sağlamak
 • Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak, sağlıklı yaşam için yararlı aktiviteler ve uğraşlar edinmelerini sağlamak
 • Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmak
 • Kişisel değerler ve meslek seçimi arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak
 • Kişisel değerleriyle örtüşen meslekleri tanımalarına yardımcı olmak
 • Kişisel değerleriyle örtüşen mesleği seçmelerinde etkili olmak
 • Öğrencilerin değerleri sorgulayarak içselleştirmelerini sağlamak (Sorgulanmadan kazanılan bazı değerler, öğrencilerin aile-arkadaş-öğretmen ilişkilerinde ve iç dünyalarında çatışmalar yaşamalarına neden olabilir.).
 
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon