TED Karabük Koleji

Karabük’te ikamet eden (71) kurucu üyenin müracaatı üzerine TED Genel Merkezinin 18.09.1962 tarihli toplantısında, TED Karabük şubesinin kurulmasına karar verilmiş olup, 21.10.1962 tarihinde şube faaliyete geçmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 19.07.1963 tarihli onayı ile TED Karabük Koleji orta kısmı 1964 -1965 ders yılında, Dere Evler Mahallesi’nde, 43 öğrenci ile faaliyete geçmiştir. Okulumuzun lise kısmı takviyeli İngilizce ile 1967–1968, İlkokulumuz 1968 -1969 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 06.04.1967 tarihinde alınan “Denklik Kararı” ile okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarla denk sayılmıştır.

1982–1983 öğretim yılında 220 öğrenci ile kız ve erkek öğrencilerden oluşan, yatılı kısmımız açılmıştır. 1990–1991 öğretim yılında kız yatılı kısmımız kapanmış, 2004–2005 öğretim yılında yeniden kız yatılı kısmımız açılarak, öğretime kız ve erkek yatılı kısmı ile devam etmektedir.

Yerleşkemiz, Demir-Çelik İşletmeleri tarafından okulumuzun hizmetine sunulmuştur. Yeni binamızın yapımına 03.08.1967 tarihinde başlanmış, 2 katlı ve 16 derslikli olarak 04.10.1968 tarihinde tamamlanmıştır.1982’de bir kat halinde yatakhane, 1986’da şu anki yemekhane binamız ilave edilmiştir.
1975 yılına kadar TED Karabük şubesi tarafından yönetilen okullar, TED Genel Merkezinin 18.05.1975 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda vakfa dönüştürülmüş, Ankara II. Noterliğince 23.09.1975 gün ve 30670 yevmiye no ile tasdik edilen vakıf senedi Ankara Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 26.09.1975 tarih, 1975/443 K., sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Bu tarihten itibaren ilk, orta, lise kısımları vakıf tarafından yönetilmektedir.
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon