Genel Bilgiler

Okulumuzda, MEB tarafından onaylanan Ortaöğretim Kurumları Programları ile Yönetmelikleri ve TED Genel Merkezi Talim Terbiye Kurulu onaylı programları uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik başarıları, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda tespit edilir.

Okulumuzu diğer liselerden ayıran en önemli farklardan biri de kurs ve etütlerle öğrencisini başarıya taşımasıdır. TED Karabük Koleji öğrencisi özel derse ve dershaneye gereksinim duymaz. Bunun yanında 9. sınıflardan itibaren Bilim İnsanı Yetiştirme Programı ile BTEC Programı uygulanya başlanıp 10 ve 11. sınıflarda uygulanmaya devam etmektedir.

Okulumuz, çağın gerektirdiği insan tipinin yetiştirilmesinde önemli rol almaktadır. Çocuklarımızın doğalarındaki öğrenme merakının ve var olan yeteneklerinin ortaya çıkmasını hedefleriz.

Öğretim yöntemlerinde ve çocuk yetiştirmede, anlam ve derin anlamlar çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu da çağdaş eğitim anlayışı ile gerçekleştirilmektedir.

Çalışmalarımızda ve etkinliklerimizde:

• Öğrenci merkezli yöntem ve teknikler,

• Gezi-gözlem, inceleme çalışmaları,

• Soyut kavramları, somut nesnelerle öğrenme,

• Aktif öğrenme yöntemleri kullanılır.

Yaşam boyu öğrenme, öğrenmeye isteklilik, bilgiyi üretme bizim koşulumuzdur. Hızlı zaman akışı içinde çağı yakalama, dünya ile birlikteliği yakalama en büyük amacımızdır.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon