Amaç ve İlkeler

AMAÇLARIMIZ :

Öğrencilerin, kendilerini tanımalarını ve kabul etmelerini sağlayarak sağlıklı kararlar alabilen, problem çözebilen, kendini açık ve net bir şekilde ifade edebilen, sorunlarını dile getirebilen, kendisinin ve başkasının haklarına saygı duyabilen, hoşgörülü ve çevresiyle uyum içinde olabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimizde öğrencilerimizle bire bir ilgilenilmektedir. Öğrencilere istek ve beklentileri doğrultusunda, sosyal ya da bireysel sorunlarını en kısa zamanda, en doğru biçimde  çözebilmeleri için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.Rehberlik servisinin odası herkese açıktır ve öğrencilerimiz hem bireysel hem de grupla istedikleri zaman buraya gelip bizden yararlanabilmektedirler. Hatta bazen anılarını paylaşmak için de gelirler.

İLKELERİMİZ

Gönüllülük: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin verdiği hizmetlerden yararlanmada  öğrencilerin gönüllü olması esastır.

Gizlilik:  Okul koşullarına uygun bir şekilde gizlilik ilkesi uygulanır.

İş Birliği:  Öğrenci ile ilgili konularda tüm personel anlayış, hoşgörü ve iş birliği içinde çalışır.

Güven: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrenci-psikolog arasındaki güven ilişkisine dayanır.

Bireyin Değerliliği: Her öğrenci değerli ve önemlidir.

Süreklilik: Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır.

Bireyin Özerkliği: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrencinin kendisine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı ilkesine dayanır.

Atatürk

Ansolon