Çalışmalarımız

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler

TED Karabük Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik etkinlikler oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Oryantasyon Çalışmaları

Ağustos ayında okulumuza yeni kayıt olan öğrencilerimize İngilizce hazırlık programı ile birlikte 2 hafta süren okula uyum programı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca birinci dönem başında anasınıfı, 1 ve 5. sınıf öğrencilerimize okula uyumu sağlamak amacıyla oryantasyon programı düzenlemekteyiz. Bu program içinde okulun, çevresinin ve personelinin tanıtılması yer alır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları düzenlenir.

Uygulanan Test ve Envanter

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek-takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde aşağıdaki test ve envanterler uygulanacaktır;

 • Otobiyografi
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Sınav Tutum Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri Envanteri,
 • Mesleki Eğilimleri Belirleme Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Metropolitian Okul Olgunluğu Testi

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen bir yardım hizmetidir.

Seminerler:

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda farklı sınıf kademelerinde aşağıdaki seminerler düzenlenecektir;

 • YKS- LGS Bilgilendirme Semineri
 • Meslekleri Tanıyalım
 • Ergenlik Döneminde Değişiklikler
 • Lise Hayatında Başarılı Olmanın Yolları
 • Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları
 • Sınav Stratejileri
 • Madde Bağımlılığı ve Hayır Diyebilme
 • Geleceğin İş Dünyası
 • Teknoloji ve Kullanımı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Veli Yönü

“Anne-Babalar Değişikliği Yaratır.” anlayışını benimseyen TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, siz velilerimiz için;

Bireysel Veli Görüşmeleri:

Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz randevu alarak psikolojik danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabilirler. Randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmeler psikolojik danışmanın zamanının uygun olup olmamasına bağlıdır.

Veli Seminerleri:

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler verilmektedir. Aşağıdaki seminerlere ek olarak velilerimizden gelen taleplere göre yeni seminerler hazırlanabilir.

 • Okul Fobisi,
 • Okul Öncesi Dönemi Gelişim Özellikleri,
 • Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri ve Veli Yaklaşımı,
 • Sınav Sürecinde Ebeveyne Düşen Görevler,
 • Anne- Baba Tutumları,
 • Çocukta Özgüven Geliştirme,
 • Çocukların Gelişim Sürecinde Görülen Uyum ve Davranış Bozuklukları,
 • Aile İçi Disiplin ve Problem Çözme,
 • Çocuk Eğitiminde Ödül ve Cezanın Yeri.

Velilerin Katılımı:

TED Karabük Koleji eğitim sisteminde öğrenci, rehberlik servisi ve veli bir bütündür. Öğretmenler velileri çocuklarının eğitimi konusunda bilgilendirir. Gerekli görülen yerlerde veli yönlendirilir ya da veliden destek alınır. Öğrencinin eğitim ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olması için velilerle belli aralıklarla görüşmeler gerçekleştirilir.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon