Beden Eğitimi

TED Ankara Koleji Beden Eğitimi ve Oyun - Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının genel amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul “Beden Eğitimi ve Oyun” Dersi öğretim programları hedefleri doğrultusunda tüm sınıflardaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde “temel hareket becerileri”, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve bu gelişimin öğrencilerin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine yaptığı katkıların incelenmesi, değer verme, saygı, katılım, işbirliği, sorumluluk alma, lider olma vb. becerileri geliştirmelerini kapsamaktadır.

İnsan yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Çocuk okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle Beden Eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır.Bunlar sağlık, dinçlik, eğlence etkilenme, estetik, biçimlenme, performans, kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon ve benzeri olabilir. İlköğretim dönemi düşünüldüğünde 7-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri, 10-11 yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri, 12-14 yaşındaki öğrenciler ise sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılır.

Öğrenci:

 • Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinsel becerilerde yeterlilik gösterir.
 • Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareket ile ilgili kavram ilke kural strateji ve taktikleri anladığını gösterir.
 • Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur.
 • Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
 • Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.
 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon