Robotik ve Kodlama

Okulumuzda Robotik ve Kodlama dersleri anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde haftada birer ders saati olarak işlenmektedir. Teknolojik gelişim yakından izlenerek öğrencilerin bu gelişim ve değişimleri izleme olanağı sağlanmaktadır. Bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanımı ile ilgili çalışmalar öğrencilerin yaş seviyelerine göre yapılmaktadır. Öğrenmeyi desteklemek için gelişim seviyelerine uygun çoklu ortam kaynaklarını, teknolojik kaynakları (bulmacalar, mantıksal düşünme programları, çizim araçları, yazma araçları) kullanabilme yeterlilikleri geliştirilmektedir.İlkokulumuz Robotik Kodlama derslerinde “Bilgisayarsız (Unplugged) Kodlama Eğitimi” yapılır. Robotik ve Kodlama Dersi;

  • Analitik düşünme becerisi kazandırır.
  • Olaylar ya da durumlar arasında ilişki kurabilmeyi sağlar.
  • Yaratıcı düşünme becerisine yardımcı olur.
  • Problem çözme yeteneğini artırır.
  • Sistematik düşünmesini sağlar.
  • Makinaların çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur.
  • Öğrencilerin kod yazmayı öğrenmesi, yalnızca yaptıkları meslekte değil, yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlar.
  • Atatürk

    Ansolon