Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Okulumuzda bilgisayar dersleri anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde haftada birer ders saati olarak işlenmektedir. Teknolojik gelişim yakından izlenerek öğrencilerin bu gelişim ve değişimleri izleme olanağı sağlanmaktadır. Bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanımı ile ilgili çalışmalar öğrencilerin yaş seviyelerine göre yapılmaktadır. Öğrenmeyi desteklemek için gelişim seviyelerine uygun çoklu ortam kaynaklarını, teknolojik kaynakları (bulmacalar, mantıksal düşünme programları, çizim araçları, yazma araçları) kullanabilme yeterlilikleri geliştirilmektedir.

Öğrencilerimizi, bilişim teknolojilerini kullanarak günlük yaşamlarında ve öğrenme-öğretme süreçlerinde bilgisayarı, bilgiye ulaştıran bir araç olarak kullanabilen bireyler haline getirmek ve eğitimin olabildiğince her kademesinde bilgisayar okuryazarı olarak yaşama hazırlamayı amaçlıyoruz.

Öğrencilerin;

 • Bilgi teknolojileri terimlerini öğrenerek işletim sistemlerini etkin kullanma becerisi edinmelerini,
 • Ofis programlarını etkin ve amacına uygun kullanabilmelerini,
 • Bilgisayarın günlük kullanımı sırasında karşılaşabilecekleri sorunları tanımlayabilip çözüm stratejilerini uygulayabilen bireyler olmalarını,
 • Kişisel üretkenlikleri geliştirme ve grup ile işbirliği yapma yeteneklerini geliştirmelerini,
 • Çoklu ortam ve yardımcı araçları kullanmayı öğrenerek hazırladıkları çalışmaları görüntüleme cihazlarını kullanarak sunabilmelerini,
 • Dosya türlerini öğrenerek farklı programlarda kullanımını öğrenmelerini,
 • Doğru klavye kullanımını geliştirmek ve yazım hızlarını arttırmalarını,
 • Teknoloji karşısında kendisine güvenen, sınıf içinde ve dışında yaşamına kolaylık sağlayacak şekilde kullanabilen öğrenciler olarak yetişmelerini,
 • hedefliyoruz.

  Atatürk

  Ansolon