Fen Bilimleri

  • Bireysel farklılıkları ne olursa olsun öğrencilerin, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini; yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak ve öğrencileri fen bilimleri okur-yazarı olarak yetiştirmektir.

    Fen, sadece dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı zamanda deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur.Bu tanımı dikkate alarak öğrencilerin fen kavramlarını ezberlemelerinin feni öğrenmeleri adına bir katkı sağlayamayacağı, esas olanın fenin araştırmacı yapısını kavramaları olduğu açıkça görülmektedir. Bu yüzden, fen ve teknoloji öğretiminde hedefimiz, öğrencilerimizin doğrudan keşif yoluyla doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmesi, öğrendikçe dünyaya bakışını revize edip yeniden yapılandırması ve giderek öğrenme hevesini geliştirmesidir. Bu doğrultuda çalışmalarımız bilimsel metotlar; gözlem yapma, hipotez kurma, test etme, bilgi toplama, verileri yorumlama ve bulguları sunma süreçlerini içerir. Derslerimizde hayal gücü, yaratıcılık, yeni düşüncelere açık olma, zihinsel tarafsızlık ve sorgulama, bilimsel çalışmalar oldukça önemlidir.

  • Atatürk Köşesi

    Giriş Yap

    Parolanızı mı unuttunuz?


    Ansolon