Matematik

Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşan, matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmektir.

Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan milli ve milletlerarası araştırmalar,

gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, "Her çocuk matematiği öğrenebilir." ilkesine dayanmaktadır.

Programın onemli hedefleri öğrencilerin bağımsız dusunebilme ve karar verebilme, oz duzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin gelistirilmesidir.

Atatürk

Ansolon