Sosyal Bilgiler

  • Çağın gerektiği bilgi, beceri ve değerlerle donanmış,
  • Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş,
  • Sosyal bilimlere ait kavram ve yöntemleri kullanan,
  • Etkin, üretken, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan,
  • Mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.
  • Atatürk

    Ansolon