Türkçe

  • Türkçe'yi doğru ve etkili kullanan,
  • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
  • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
  • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
  • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
  • Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan bir toplum yaratmaktır.
  • Atatürk

    Ansolon