Yabancı Diller

İNGİLİZCE DERSİ

 • Öğrencinin aktif olduğu, hayal gücünü ve özgüvenini geliştirebileceği, yaparak ve yaşayarak, otantik materyallerin kullanıldığı öğrenci merkezli bir öğretim yöntemi kullanılır.
 • Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla ilkokulda Cambridge YLE kapsamında 3. sınıflarda Starters, 4. sınıflarda ise Movers sınavları olarak uygulanmaktadır.
 • İngilizce eğitiminde, çoklu zeka kuramlarına ve bireysel farklılıklara dayalı aşağıda belirtilen öğrenme stilleri ile çeşitli metot ve teknikler kullanılmaktadır:
 • İkili çalışma (pair-work)
 • Bireysel çalışma
 • Grup çalışması
 • Müzik, drama, hikaye, masal, diyalog ve rol alma
 • Görsel ve işitsel materyaller (Powerpoint, flashcards, videos, i- tool etc.)
 • El etkinlikleri
 • Alan gezileri
 • Otantik materyaller ( Hedef dilde süreli ve süresiz yayınlar ile görsel ve işitsel medya araçları)
 • Web 2.0 araçları
 • Oyunlar
 • ALMANCA DERSİ

  Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre her birey ana dilinin dışında en az iki yabancı dili kültürüyle bilmeli, o dilin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelidir.

  Bundan dolayı okulumuz ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem vermektedir. Öğrencilerimiz ilköğretim 3. sınıftan itibaren tüm dünyada kabul gören, İngilizceden sonra en çok konuşulan diller arasında yer alan Almancayı, ikinci yabancı dil olarak öğrenmektedirler. Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre hazırlanmış öğretim programı ile öğrencilere 4 Dil Becerisi (konuşma- okuma- yazma- dinleme) kazandırmak amaçlanmaktadır.

  Okulumuz yabancı dil eğitimini öğrenci merkezli yürütmektedir. Dersin odak noktası öğrencidir. “Bir birey yabancı bir dili ancak konuşarak öğrenebilir.” ilkesinden yola çıkarak, daha çok günlük konuşmaya dayalı bir program izlemektedir.

  Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon