Dernek Hakkında

DERNEK HAKKINDA

TED Karabük Koleji Özel Okulları Mezunları Derneği 11.09.2013 tarihinde TED Karabük Koleji Ailesi Üyelerini yeniden okul-mezun-öğrenci-öğretmen dörtlemesi altında bir araya getirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernek Tüzüğümüzün 2.maddesi gereği derneğimizin amblemi aşağıdaki gibidir.

DERNEK ÜYELİĞİ ŞARTLARI,

Derneğe üye olabilmek için;

  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak
  • En az lise mezunu olmak
  • Dernekler kanununda belirtilen diğer şartlara sahip olmak
  • TED Karabük Koleji’nin ilkokul, ortaokul ve / veya lise kısmının herhangi birinden mezun olmak ve ya bu okullardan birisinde en az 3 ders yılı eğitim görmek gereklidir. Onursal Üyelik için bu koşul aranmaz.

Ayrıca TED Karabük Koleji Vakfı’nın görev başındaki veya daha önceden görevde bulunmuş Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, çalışanları, TED Karabük Koleji Vakfı Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi’nde en az 5 ders yılı görev yapan öğretmenler ve bu okulların en az 5 yıllık çalışanları talep etmeleri halinde medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak ve dernekler kanununda belirtilen diğer şartlara sahip olmak sureti ile derneğe üye olabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe ve TED Karabük Koleji Camiasına maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

DERNEK ÜYELİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

Derneğimizin üyesi olmak için dernek üyeliği başvuru formunu doldurup 4 adet vesikalık fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı fotokopisini ve banka dekontlarını okulumuz adresine gönderebilirsiniz.

Üyeliğiniz kabul edildiği takdirde; üyeliğe giriş aidatı olan 25 Türk Lirası'nı ve yıllık üyelik aidatı olan 120 Türk Lirası'nı, derneğimizin;

Denizbank A.Ş. - Karabük Şubesi'nde bulunan TR 2200 1340 0000 7805 0200 0001 numaralı vadesiz TL hesabına yatırabilirsiniz.

25 yaş altı mezunlarımız sadece giriş ücreti ödeyerek üyeliklerini gerçekleştirebilirler.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon