Beden Eğitimi

"Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor yapmazlar. Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

TED Ankara Koleji Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının genel amacı; Milli Eğitim Bakanlığı, Lise “Beden Eğitimi” Dersi öğretim programları hedefleri doğrultusunda tüm sınıflardaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerde spora özgü beceriler, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu, problem çözme, karar verme, strateji geliştirme vb. düşünme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon