Biyoloji

NEDEN BİYOLOJİ ÇALIŞMALIYIZ?

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Biyoloji bilimi yaşadığımız yüzyılın en önemli bilimi olmuştur. Sabahleyin yatağınızdan kalkıp akşam yatıncaya kadar yaptığınız işleri düşünürseniz bu işlerden hangileri biyoloji ile doğrudan ilgilidir?

Doğumdan ölüme kadar yaşamın her evresinde bilinçli ve sağlıklı yaşama, ekonomik gelişmeyi sürekli kılma, yaşadığımız çevreyi bozulmadan koruma, üretimin kalitesini ve miktarını artırmada biyoloji bilimi önemli yer tutar.

BİYOLOJİ DERSİ

Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bilim ve teknoloji alanındaki birikimler son iki yüzyılda olağanüstü bir hızla artmıştır. Fen bilimleri arasında özellikle Biyoloji ve ona bağlı bilim dallarındaki (Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Ekoloji vb.) gelişmeler, insanlık tarihini pek çok açıdan değiştirebilecek bir konuma gelmiştir. Biyoloji ve onun teknolojik uygulamaları; insanların günlük hayatını, toplum ve çevreyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bireyler, biyolojinin her geçen gün yaşamın anlaşılmasına sağladığı katkıları fark etmektedir.

TED Karabük Koleji Biyoloji Öğretmenleri Biyolojiyi herkesin severek, zevk alarak öğrenebileceği ve herkesin başarılı olabileceğini varsayarak Biyoloji Okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Biyoloji okuryazarı bir birey;

 • Genelde bilimin, özelde biyolojinin doğasını anlar ve özümser.
 • Kendisini tanıyabilmesi ve çevresindeki olayları anlayabilmesi için biyoloji öğrenmenin gerekliliğini idrak eder.
 • Biyolojiye ait anahtar kavramlar etrafında yapılanmış anlamlı bir bilişsel yapıya sahiptir.
 • Geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili olarak bilim-teknoloji-toplum-çevre arasındaki etkileşimi analiz eder.
 • Karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemi kullanarak çözme eğilimindedir.
 • Ruhen ve bedenen sağlıklı, yeteneklerinin farkında sosyal bir birey olarak çeşitli iletişim becerilerine, tutum, değer ve anlayışlara sahiptir.
 • Biyolojiye ilişkin çalışma alanlarında gerekli teknolojik ve psiko-motor becerileri elde etmiştir.

  Bu vizyona ulaşmak için eğitim teknolojileri ve bireye özgü öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak etütler, hafta sonu kursları, bireysel ve grup çalışmaları ile biyoloji eğitimi desteklenir. Laboratuvar çalışmaları ile işbirlikli öğrenme, proje tabanlı öğrenmeler gerçekleştirilerek öğrencilere yaşantı sunulur. TED Karabük Koleji Vakfı Özel Okulları yaşamın kendisidir.

 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon