Kimya

NEDEN KİMYA ÖĞRENİYORUZ?

 • Öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirir.
 • Kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine de katkıda bulunur.

  KİMYA DERSİNE NASIL ÇALIŞIRIZ?

 • Konuya başlamadan önce ön bilgiler aktif hale getirilerek not alınır.
 • Konu başlıkları gözden geçirilir.
 • Konu giriş ve sonuç bölümleri okunur.
 • Resim, grafik, tablo ve şemalar incelenir.
 • Koyu siyah ifadelere dikkat edilir.
 • Konu okunup incelenir.
 • Önemli ifadelerin altı çizilir, gerekli görüldüğünde paragrafların yanına notlar alınır.
 • Yeni kavramlar belirlenerek notlar alınır.
 • Konu özetlenir.
 • Öğrendiklerimizi arkadaşlarımız ile paylaşırız.
 • Değerlendirme aşamasında konu ile ilgili yeteri miktarda problem ve test soruları çözülür.

  KİMYA DERSİ

  Kimya dersinde; öğrencilerin araştırmacı bir zihniyetle yetişmeleri için öğretmenler büyük çaba sarf eder. Problemler bilimsel yöntemlerle çözülmeye alıştırılır. Öğretmen sadece yönlendiricidir. Keşfetme çalışmaları öğrenci merkezlidir. Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmaya çalışırız. Kimyada başarının önemli şartlarından biri de kimya için gerekli matematiksel bağıntıları iyi kullanabilmektir.

  Kimya dersinde çalıştığınız konu ile ilgili tanım ve kavramları iyi öğrenmeniz gerekir. Kimya dersi hayal yoluyla öğrenmeye fırsat verir.

  Kimya dersinin daha etkili ve kalıcı olabilmesi için özellikle her derste yapılması gerektiği gibi hedefler planlanmalı ve bu hedefler öğrencilerle de paylaşılmalıdır.

  Okulumuzdaki Kimya dersi başarısını arttırmak için nitelikli kaynaklardan faydalanarak tüm sınıflarımız için TYT ve AYT’ ye yönelik yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon