Matematik

Matematik, akıp giden insanlığın ortak zekâsının anıtsal abidesidir. Yeter ki akıp giden bu enerjiyi iyi algılayabilelim ve anlayabilelim.

MATEMATİK NEDİR?

Matematiksel gerçeklerin gizemli güzelliği ve sadeliği, matematiğin ana fonksiyonu olan problemlerin çözümünün sonuçlarından başka bir şey değildir. Matematik güzelliği, canlılığı, analitik düşünme ve benzerleri ile tanımlanmaz. Bunlar matematiğin yönleridir. Onun önemi toplumların üzerindeki etkilerinin çokluğundadır. Öyle ki matematiğin her bir nesli bir yenisini tanımlar.

Matematiğin önemi:

 • Birçok bilim için vazgeçilmez bir dil.
 • Yapısal problemlerin ve onların bilim adamları ve mühendisler tarafından kullanılan çözümlerin bulunabildiği bir ev.
 • Teknolojinin gizli bir anahtarı ( teknolojinin bir anahtarıdır çünkü; şu andaki teknolojik atılımlar matematiksel veya bilgisayar ile ilgili atılımlarla birlikte el ele yürümektedir. Gizlidir çünkü; yüksek teknolojik araçlardaki matematiği, kullanıcılar çok seyrek olarak görmektedirler.)
 • Yazılım, mühendislik teknolojisindeki ilerlemeler ve hesaplama gücündeki zenginliğinden dolayı teknoloji üzerinde artan bir nüfusa sahip.
 • Bazı insanlar tarafından bir sanattır.

  Matematiğin önemi onun topluluklar üzerindeki etkilerinin çokluğuna bağlıdır. Teoremler ve teorilere ilave olarak matematik; modellemeyi, soyutlamayı, en iyi şekilde kullanmayı, mantıksal analizi, verilerden sonuçlar çıkartmayı ve sembollerin kullanımını içeren hem güçlü hem de çok yönlü ve farklı düşünme tarzları önermektedir. Matematiğin düşünme tarzları ile oluşan tecrübeler matematiksel bir güç oluşturmaktadır. Bu teknolojik dönemde beyin kapasitesinin artan değeri insanoğluna eleştirel okuma, eğilimi ortaya çıkarma, riski değerlendirme ve alternatifler sunabilmesi gibi olanaklar tanımaktadır. Matematik bize yaşadığımız bilgi yüklü dünyayı daha iyi anlayabilme yetkisini de vermektedir. İnsanların öğrenmeleri gereken kapalı bir sistemdeki matematik değildir. Önemli olan bir etkinlik olarak gerçeği matematikleştirme sürecidir ve eğer olanaklıysa matematiğin bile matematikleştirilmesidir. (Freudenthal)

  MATEMATİK DERSİNDE BAŞARININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER

  Matematik öğretiminde amaç:

 • Matematiksel düşünce sistemini öğrenmek ve öğretmektir. Temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamak;
 • Bireysel olarak matematik çalışmaları ile gençleri geleceğe hazırlarken kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde ileriye gitmelerini sağlamak, gençlerin gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine imkan verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmek;
 • Matematiğin dayandığı esasların bazılarını anlayabilmek, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek;
 • Matematiğin sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu öğretmektir.

  Matematik dersinin işlenişi:

  Yıl içerisinde dersler Milli Eğitim müfredatı çerçevesinde gerekli uygulamalarla pekiştirilerek işlenmektedir. Çeşitli kaynaklardan ve okulumuzun anlaşmalı olduğu yayınlardan ödevlendirme yapılmakta ve düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bunun paralelinde de eksik oldukları konular üzerinde ek çalışmalar yapılmaktadır. Gerek görüldüğünde de bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

  Akşam etüt çalışmaları:

  Her seviyeden öğrenci ile haftanın belli günleri akşam yapılan çalışmalardır. Bu çalışmada öğrenci anlamadığı soruları sorarak anında dönüt almaktadır.

  Hafta Sonu Kursları:

  12.sınıflarda TYT-AYT'ye yönelik konu anlatımı ve soru çözümü yapılmaktadır. Ara sınıflarda ise hafta içi işlenen konuların tekrarı ve soru çözümü yapılmaktadır.

  TED KARABÜK KOLEJİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ VİZYONU:

  Matematik dersi işlenirken öğrencilerin aktif katılımının olduğu, bilgiyi ezberleyerek değil kendileri keşfederek öğrenecekleri sınıf ortamı yaratmak, dersleri buna yönelik aktif öğrenme metodları ile işlemek. Gerekli uygulamalarla öğrenmelerini pekiştirip, düzenli gelişim takiplerini yapıp, dönüt ve düzeltmelerde bulunmak.

  Hızlı değişimlerin yaşandığı dünyamızda öğrencilerimizin bugünü ve geleceği keşfetmede ihtiyaç duyacakları matematiksel bilgi, düşünme, beceri ve tutumları geliştirmeleri, karşılaştıkları günlük yaşam problemlerini matematiksel akıl yürütme yolları ile çözebilmeleri, matematiği günlük yaşam ve diğer disiplinlerle ilişkilendirmelerini sağlamak. Bunun yanında temel matematiksel becerileri gelişmiş, kendisi ve toplumu ile barışık, tarafsız düşünebilen üretken bireyler yetiştirmek.

 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon