Beden Eğitimi

TED Ankara Koleji Beden Eğitimi ve Oyun - Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının genel amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul “Beden Eğitimi ve Oyun” Dersi öğretim programları hedefleri doğrultusunda tüm sınıflardaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde “temel hareket becerileri”, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve bu gelişimin öğrencilerin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine yaptığı katkıların incelenmesi, değer verme, saygı, katılım, işbirliği, sorumluluk alma, lider olma vb. becerileri geliştirmelerini kapsamaktadır.

Okul öncesi çağı çocuklarının en belirgin özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır. Okulumuz da bu dönemdeki çocukların hareket ihtiyacını karşılayacak en uygun etkinliklerden biri de beden eğitimi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet, esneklik gibi fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişiminde büyük önem taşır.

Okul öncesi dönemde yaptığımız sistemli ve programlı beden eğitimi çalışmalarında hedefimiz çocuklarımıza sağlıkla ilgili alışkanlıkları vermeyi, düzenli olmayı, iradesini kullanmayı ve iş birliği kazandıracak becerileri vermektir. Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri bu eğitimle atılmış olacaktır. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte çocuklarımızın sportif aktiviteleri öğrenmesi bencilce hareket etme huylarının değişmesine, kendi aralarındaki sosyal uyumu bozmadan rekabet edebilme yeteneğini kazanmasına ve mücadele duygusunun aşılanmasına da etki edecektir.

Beden Eğitimi etkinlikleri okulumuz spor salonu, mini halı saha ve okul bahçesindeki oyun alanlarında uygulanmaktadır.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon