Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

TED Karabük Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü öğrenciye, Türk Milli Eğitim politikası doğrultusunda genel amaçlarına, ilkelerine ve Atatürk’ün laiklik ilkesine uygun din, İslam dini ve ahlak bilgisiyle ilgili yeterli temel bilgiyi kazandırmayı; böylece Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini sağlamayı, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca bazı sınıflarda az sayıda da olsa Musevilik, Hıristiyanlık ve diğer dinlere mensup öğrencilerin bulunabileceği de dikkate alınarak, milli kültür unsurlarını ve genel kültürü destekleyici nitelikte olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının müfredat programlarına uygun olarak İslamiyet, Musevilik, Hıristiyanlık ve diğer dinler hakkındaki bilgilere de yer verilmektedir.

Dini bilgiler yanında milli birlik ve beraberliği kazandırıcı sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici vatan, millet, bayrak, şehit ve gazi gibi milli değerler kazandırıcı yüce kavramların öğrencilerin zihninde yer etmesine özen gösterilmektedir. Müslümanlığın hurafeden uzak, akılcı ve çağdaş bir din olduğu çeşitli örneklerle kavratılmaktadır.

Konuların işlenmesinde Müslümanlığın kuru bilgilerden ibaret belli kalıplar ve belli davranışlar olmadığı açıklanarak sürekli canlılık ve ilerleme isteyen (aktif) bir din olduğu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak tutulmayacaktır.

Derse geçmeden önce öğrencinin dikkatini çekmek amacıyla hayattan alınan kıssalar veya hikayeler anlatılmaktadır.Genellikle bu hikayeler o günkü dersimizin konusuyla alakalı oldugu için öğrenciler hem daha iyi dersi anlamakta hem de öğrenciler dersten zevk alması artmaktadır.Sure ve duanın öneminden bahsederek sure ve dua ezberlerimizi yapmaktayız ve yanlış ezberlerimizi düzeltmekteyiz.

Öğrencilere ahlaki ve kültürel açıdan gelişmesi ve ilerlemesi için saygıyı ve sevgiyi dış dünyaya aktarabilmesi ve derslerinde başarılı olabilmesi ve dinini düzgün ve tam öğrenebilmesi için çalışmalarım devam edecektir.

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon