Eğitim Programları

Eğitim programımız; öğrencilerin bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, duygusal ve zihinsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamayı ayrıca onları duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Ana sınıfımızda; zekanın birden çok faktörü olduğu gerçeği üzerinde çalışan çalışmaları Proje Yaklaşımı, Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Head Start, Gymboree, Gems (Great Explorations in Math and Science), PYP (Primary Years Programme) yaklaşımları gibi yaklaşımlar ile birlikte esneklik ilkesini benimseyen, yeniliklere açık, yaratıcı düşünmeyi destekleyen, problem çözme becerilerine dayanan, neden – sonuç ilişkilerini kullanarak karar verme becerisini geliştiren bir yaklaşımda kullanılmaktadır. Okulumuzda izlediğimiz eğitim programları, geçici yeniliklerle değil, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyerek, öğretim programımızla bağdaştırarak , kültürel özelliklerimizle örtüştürerek, öğrencilerimizin gelişim süreçleri ve bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak harmanlanmaya özen gösterilmektedir. Bireysel özellikler öğrencilerin kendilerine özgü büyüme ve gelişme eğrilerini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, ailenin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütündür. Bu görüşlerden hareketle İlkokula hazırlık çalışmaları, Değerler eğitimi çalışmaları Okul içi projeler Drama çalışmaları, Yaşayan Atatürk Köşesi, Minik Tema projesi Oyuncaklarımı satıyorum, Aidiyet çalışmaları ,Eğlenceli bilim çalışmaları, Aile katılım çalışmaları, Haftanın Çocuğu, Derinlemesine öğrenme uygulamaları gibi çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Branş etkinliklerimiz İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolejilerinden oluşmaktadır. Yabancı dil kazanım etkinlikleri, programımızın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Her dönemin sonunda öğrencilerin, dönemden seçki etkinlikleri velilerine Türkçe ve İngilizce olarak sundukları portfolyo değerlendirmesi, ara dönemlerde öğrenci gelişimlerini gösteren gelişim raporları verilmektedir.
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon