Okulumuzda Anasınıflarımız ve 1. sınıflarımızın Açılış Töreni Gerçekleştirildi.

Atatürk

Ansolon