Okulumuzda Öğretmenlerimize Yönelik Ölçme Değerlendirme Semineri Gerçekleştirdik

İlkokulumuzda Ve Anaokulumuzda Yerli Malı Haftası Heyecanı Yaşadık
12 Aralık 2018
Öğrencimiz, Türkiye Yüzme Federasyonu Türkcell Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalinde Derece Aldı
17 Aralık 2018
Okulumuzda, TED Genel Merkez Ölçme Değerlendirme Biriminin ortaokul ve lise ana branş ders öğretmenlerine yönelik semineri gerçekleşti.
Atatürk

Ansolon