ONLINE VERİ TABANLARI

 

VERİTABANI ADI BİLGİ LİNK
Free eBooks – Project Gutenberg (Açık Erişim) Gutunberg Projesi 60.000’in üzerinde ücretsiz e-kitap hizmeti sunan bir kütüphanedir. https://www.gutenberg.org/
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Açık Erişim) Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre ele alan bir çalışmadır. http://teis.yesevi.edu.tr/
Gazeteden Tarihe Bakış Projesi İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane koleksiyonunda yer alan ve bir kültür hazinesi niteliğindeki koleksiyonda yaklaşık 18 bin 422 adet cilt gazete yer almaktadır. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/
Harman (Türkiye Akademik Arşivi) TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. https://harman.ulakbim.gov.tr/index
Aperta (TÜBİTAK) Kurumsal Arşivi Aperta, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin adıdır. Aperta kapsamına giren bilimsel çalışmalarınızı bu portala yükleyebilir ya da yüklenmiş çalışmalara kolayca erişebilirsiniz. https://aperta.ulakbim.gov.tr/
Atatürk Ansiklopedisi 29 Ekim 2020 tarihi itibariyle dijital ortamda erişime açılmış olan Atatürk Ansiklopedisi’nde 600’e yakın konu başlığı yer almaktadır. https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/
İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri veritabanı Veritabanında hâlihazırda 55.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 25.500 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir. http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php
Karakaş Psikoloji Sözlüğü Bünyesinde 2247 kelime barındıran sözlük, psikoloji bilimindeki terimlerin Türkçe karşılıklarını ortaya koymakta, terimlerin açıklamasını yapmakta, bunların birbiriyle ilişkisini belirlemektedir. https://www.psikolojisozlugu.com/
Kelime.com Kelime.com veritabanı 10 dile ait onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam, sınıf, etimolojik bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini bulan, online çeviri yapılabilen, aynı zamanda yıpranma ve silinmeden dolayı okunamayan kelimeyi bulmayı sağlayan kelime arama motorudur. https://kelime.com/
Konuşan Kitaplık Konuşan Kitaplık, en az yüzde 40 görme engelli kullanıcılarımızın hizmetine yöneliktir. https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/Yardim
Türk Dil Kurumu Sözlükleri https://sozluk.gov.tr/
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veritabanı Veritabanında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nden 489 ve Türk Dili Dergisi’nden 20.038 olmak üzere  toplam 21.430 yazı bulunmaktadır. https://www.tdk.gov.tr/sureli-yayinlar-veri-tabani/
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi), başlangıçtan 20. yüzyıla kadarki divan, âşık ve tekke edebiyatı geleneğini içine alacaktır. http://tees.yesevi.edu.tr/madde-ara
Tumble Book Library çocuklara sevecekleri bir formatta okuma zevkini öğreten resimli kitaplardan oluşur. TumbleBook Library, elektronik resimli kitap üretmek için mevcut resimli kitapları alarak animasyon, ses, müzik ve anlatım ekler. https://www.tumblebooklibrary.com/BooksList.aspx?categoryID=82
Teen BookCloud ortaokul, lise veya halk kütüphaneniz için mükemmel olan e-Kitapların ve eğitim kaynaklarının çevrimiçi bir veritabanıdır. Grafik Romanlar, Geliştirilmiş Romanlar, e-Kitaplar, klasik edebiyat, National Geographic videoları, eğitimci kaynakları ve sesli kitaplardan oluşan geniş bir seçki sunmaktadır https://www.teenbookcloud.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fHome.aspx
Dergi Park TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark hizmeti kapsamında Türkiye’de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır. Türkiyede yayınlanan 1600’ün üzerinde dergiye, 270000’nin üzerinde makaleye erişebilirsiniz. https://dergipark.org.tr/tr/
T.C: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü E-Kitapları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan basılı materyallerin e-kopyalarına ulaşabilirsiniz. http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/yayinlar/
Özel Eğitim Çocuk Dergisi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir dergidir. https://ozelegitimcocuk.meb.gov.tr/dergi/bereketli-topraklar-uzerinde-icerik-399
Eğitim ve Bilim Dergisi Eğitim ve Bilim Dergisi http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB
Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Atatürk tarafından okunmuş olan 124 kitaba tam metin(PDF) olarak erişebilirsiniz. https://ataturkleokumak.istanbul.edu.tr/tr/content/ataturkun-okudugu-kitaplar/ataturk%E2%80%99un-okudugu-kitaplar
Open Library https://openlibrary.org/
Atatürk Araştırma Merkezi E-Kitapları https://www.atam.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-tarihi-veri-tabani
Türk Tarih Kurumu E-Kitapları https://www.ttk.gov.tr/ttk-e-kitap/
Planet eBook 80’in üzerinde klasik edebiyat kitabına ücretsiz erişmek mümkündür. https://www.planetebook.com/
UCLA Children’s Book Collection Dijital arşiv 1728-1999 yılları arasında yayımlanan 1800’ün üzerinde İngilizce çocuk romanı, şiir ve ders kitaplarına ev sahipliği yapıyor. https://archive.org/details/yrlsc_childrens?sort=-downloads&tab=collection
Türkçe bilgi Wikipedia benzeri bir oluşum. Türkçe ansiklopedik bilgi kaynağı. https://www.turkcebilgi.com/
Almanca sözlük Türkçe – Almanca sözlük https://www.almancasozluk.net/
İngilizce sözlük Türkçe – İngilizce sözlük https://www.seslisozluk.net/
GASTE Arşivi https://www.gastearsivi.com/
 Metropolitan Museum https://artsandculture.google.com/category/event
Loyal Books 7000 binden fazla ücretsiz kamu malı sesli kitaplar ve e-Kitap yüklemelerinden oluşmaktadır. http://www.loyalbooks.com/
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Film Arşivi (Açık Erişim) Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu arşivdeki filmleri dijital ortama aktarmakta ve restore etmektedir. https://filmmirasim.ktb.gov.tr/tr/about
TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri e-arşiv Bilim ve Teknik Dergisinin 1967, Bilim Çocuk Dergisinin 1998 ve Merakli Minik Dergisi 2007’den bugüne oluşan arşivlerini ve güncel sayılarını PDF formatında okuyabilirsiniz. https://services.tubitak.gov.tr/edergi/edergi.htm
Sincap Orman Çocuk Dergisi https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/kitaplik/sincap-orman-cocuk-dergisi
Canlı Müzik Arşivi Farklı dillerde ve türlerde müzik arşivinden oluşan web sitesinde canlı konserler yayınlanmaktadır. https://archive.org/details/etree?tab=collectionhttps://archive.org/details/etree?tab=collection
Dijital Sinema Kütüphanesi Sinematek.tv” içerisinde dijital sinema kütüphanesi, film kütüphanesi, Türkiye’de yayınlanmış sinema dergileri arşivi, sinema üzerine yapılmış akademik tez ve makaleler arşivi, film afişleri arşivi ve bu fikrin tarihsel bir miras olarak kuşaklararası aktarımını sağlayacağına inanılan bir “dijital bellek” arşivi bulunmaktadır. https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/kitaplik/sincap-orman-cocuk-dergisi
Funbrain K-8 seviyesi için oluşturulan Funbrain, çocukların matematik, okuma, problem çözme ve okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan yüzlerce ücretsiz etkileşimli oyun, kitap,video ve basılabilir kitap sunuyor. https://www.funbrain.com/
Hayatın İçindeki Müfredat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere mutfakta, pazarda, mahallede her gün deneyimlenen hayat sahnesinde, alışveriş, yemek pişirme, parkta oyun oynama gibi aktivitelerin içindeki dersleri yazarak önerilerde bulunduğu e-kitap HAYATIN İÇİNDEKİ MÜFREDAT A5 (eba.gov.tr)
Math Game Time K-7 seviyesindeki öğrenciler için matematik konusunda eğlenceli oyunlar, videolar ve çalışma sayfaları içerir. Matematik Oyun Zamanı – Ücretsiz Matematik Oyunları ve Çocuklar ve Öğretmenler için Çalışma Sayfaları (mathgametime.com)
Pera Müzesi Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait “Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri;sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, film gösterimleri, öğrenme programları ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşmakta, gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Pera Müzesi, süreli sergileriyle de dünya sanatının önemli isimlerini ağırlıyor. Pera Müzesi | Anasayfa (peramuzesi.org.tr)
Rahmi Koç Müzesi Müzede tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin ve belgelerin sergilerine ulaşılabilir. İstanbul – Ana Sayfa (rmk-museum.org.tr)
Sadberk Hanım Müzesi Sadberk Hanım Müzesi’nde MÖ 6.000’den Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu’da yaşayan uygarlıkların maddi kültür kalıntılarını yansıtan arkeolojik eserler, Osmanlı ağırlıklı İslam eserleri, Osmanlılar için yapılmış Avrupa, Uzak ve Yakın Doğu eserleri ile Osmanlı dönemi dokumaları, kıyafetleri ve işlemeleri sergileniyor. Sadberk Hanım Müzesi (sadberkhanimmuzesi.org.tr)
Sakıp Sabancı Müzesi https://www.ogm.Sakıp Sabancı Müzesi | SSM (sakipsabancimuzesi.org)
İstanbul Oyuncak Müzesi İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 yılında şair/yazar Sunay Akın tarafından kurulmuştur. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği müze Dede/nine, baba/anne gibi 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekandır. 360 Tur seçeneği ile sanal olarak gezilebilir. İstanbul Oyuncak Müzesi (istanbuloyuncakmuzesi.com)
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon