Beden Eğitimi

TED Ankara Koleji Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının genel amacı; Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokul “Beden Eğitimi ve Spor” Dersi öğretim programları hedefleri doğrultusunda tüm sınıflardaki öğrencilerin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerde çok yönlü hareket becerileri, “sağlıkla ilgili fiziksel uygunlukları” ile “sosyal”, “duygusal” ve “zihinsel” gelişimlerini, lider olma, grup hedefleri doğrultusunda çalışma, içsel motivasyon gibi sosyal beceriler, adil oyun (fair play) gibi öz-yönetim becerileri vb. düşünme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır.

İnsan yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Çocuk okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle Beden Eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır.Bunlar sağlık, dinçlik, eğlence etkilenme, estetik, biçimlenme, performans, kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon ve benzeri olabilir. İlköğretim dönemi düşünüldüğünde 7-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri, 10-11 yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri, 12-14 yaşındaki öğrenciler ise sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılır.

Öğrenci:

 • Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinsel becerilerde yeterlilik gösterir.
 • Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareket ile ilgili kavram ilke kural strateji ve taktikleri anladığını gösterir.
 • Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur.
 • Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
 • Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.
 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon