Fen Bilimleri

Öğrencilerimizin eleştirel düşünme, araştırma-sorgulama, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlarız. Bunun için derslerimizi; öğrenciyi etkin kılan performans ve proje çalışmaları, deneye dayalı laboratuar çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama ile destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.

Deneylerimizden Görüntüler

Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon