Sosyal Bilgiler

Amaçlar

TED Karabük Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretiminde ilk amaç, öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen, koruyan bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Sosyal Bilgiler dersi, bireyin gerek kendisine, gerekse ailesine, çevresindeki diğer insanlara, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu ve özellikle toplumsal çevresine etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağını öğretir

Ayrıca ;

 • Sosyal Bilgiler derslerinde çocuğun eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme ve yetenekleri gelişir; sorun çözme ile ilgili becerileri kazanması sağlanır;
 • Sosyal Bilgiler öğretimiyle çocuk bireylerarası ilişkilerini geliştirir; işbirliği yapmasını öğrenir; sorumluluk bilinci kazanarak yetişir;
 • Sosyal Bilgiler derslerinde çocuk temel yurttaşlık hak ve sorumluluklarını kavrar; anayasa ve yasalar karşısında görev ve sorumluluklarını bilir;
 • Sosyal Bilgiler öğretimiyle çocuk ekonomik olma konusunda görüş kazanır; gereksinimlerini iyi belirleme ve doğru tercihler yapma alışkanlığını elde eder.

  Öğrencilerden Beklentilerimiz

 • Dersleri ders içinde takip etmek için gayret göstermek,
 • Malzemelerini eksiksiz ve zamanında yanlarında bulundurmak,
 • Uygun sınıf içi davranışları sergilemek,
 • Ödevlerini eksiksiz ve zamanında yapmak,
 • Ders içi notlarını ve dosyalarını düzenli tutmak,

  Velilerden Beklentilerimiz

  İyi ve sağlıklı bir eğitim ortamı ancak öğretmen ve aile işbirliği ile sağlanmaktadır.

  Bu noktada ;

 • Yıl içinde planlanan gün ve saatlerde veli öğretmen görüşmelerinin sağlanmasına özen gösterilmesi,
 • Öğrencilerimizin okulda öğrendiklerini hayata geçirmesi,
 • Öğrendiği bilgileri ve yapacakları çalışmaları kendilerine anlatmaları konusunda cesaretlendirici olmaları,
 • Öğrencinin beklenen sorumlulukları yerine getirmemesi,
 • durumunda velilerimizin öğrenciyi yönlendirmesi ve takip etmesi beklenmektedir.

  Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon