Yabancı Diller

İNGİLİZCE DERSİ

TED Karabük Koleji İngilizce eğitimi; öğrencinin bireysel, duygusal, sosyal ve entellektüel açıdan gelişimini destekleyecek nitelikte yöntem ve teknikleri kullanarak, yüksek motivasyonlu, dili akıcı ve doğru kullanabilen, çağın gereksinimleri doğrultusunda yenilikleri, güncel olayları yabancı dilde takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu doğrultuda İngilizce derslerimizde,

 • Öğrenci merkezli bir öğretim sistemi uygulanır.
 • Öğrencinin yaratıcılığı destekleyen, yaparak ve yaşayarak öğrenebileceği, gerçek yaşamla ilişkilendirebileceği etkinliklere yer verilir.
 • Proje ve performans temelli değerlendirmeler yapılır.
 • Farklı zeka türleri ve öğrenme stilleri dikkate alınarak; ikili çalışma (pair-work), bireysel çalışma, grup çalışması, müzik, drama, kısa hikaye, makale ve canlandırma, görsel ve işitsel materyaller, otantik materyaller ile web araçlarına yer verilir.

  ALMANCA DERSİ

  Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne göre her birey ana dilinin dışında en az iki yabancı dili kültürüyle bilmeli, o dilin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelidir.

  Bundan dolayı okulumuz ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem vermektedir. İlkokulda kazandırmış olduğumuz hedefleri çoğaltarak, ortaokulda ikinci yabancı dil derslerimiz öğrenci merkezli ders anlayışıyla devam etmektedir. Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre hazırlanmış öğretim programı ile öğrencilere 4 Dil Becerisi (konuşma- okuma- yazma- dinleme) kazandırmak amaçlanmaktadır.

  Okulumuz yabancı dil eğitimini öğrenci merkezli yürütmektedir. Dersin odak noktası öğrencidir. “Bir birey yabancı bir dili ancak konuşarak öğrenebilir” ilkesinden yola çıkarak, daha çok günlük konuşmaya dayalı bir program izlemektedir.

  Almanca internet siteleri kanalıyla ders içi araştırmalar yapmak, ders içinde işlenen konular hakkında sunum hazırlamak, konulara uygun şarkıları ve dansları çalışarak yabancı dil gecesinde gösteri yapmak, proje hazırlamak, ünite ile ilgili kartonlar hazırlamaktır.şeklinde düzenlenebilir.

 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon