P4C

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Lipman’ın Soruşturma Topluluğu Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır.

Çocuklar için felsefe (P4C), öğrencilerin önderlik yaptığı ve öğretim stilinin kolaylaştırıcı olduğu, araştırmaya dayalı bir pedagojidir Çocuklar için Felsefe (Philosophy for Children), yani kısaca P4C, öğrenme ve öğretmeye dair, çocukların düşünme ve iletişime geçme kabiliyetlerini geliştiren, kendilerine olan saygılarını güçlendiren ve akademik becerilerini geliştiren bir yaklaşımdır

Derslerimizde Amacımız Öğrencilerimizin Eleştirel düşünme becerisi geliştirmek. Yaratıcı düşünme beceresini geliştirmek. İşbirliğine dayalı düşünme becerisini geliştirmek.Neden – sonuç ilişki kurulmasını sağlamak. Bağlantılı düşünme becerisini geliştirmektir Tartışmaların amacı sorgulanan düşünceyi bir sonuca vardırmak ya da bir ders çıkarmak değildir. Bu yalnızca olanlar üzerine düşünme etkinliğidir.. .
Atatürk Köşesi

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?


Ansolon